Om oss

Active Growing Technology™ – enkel inomhusodling

Active Growing Technology™ möjliggör en upp till tre gånger snabbare tillväxt jämfört med traditionella odlingsmetoder. Bäst av allt är att det är enkelt att odla örter, sallader och växter – utan någon tidigare erfarenhet.

Active Growing Technology™ är utvecklad av Tregren och baserar sig på samma metoder som växthusodlarna använder för att producera årligen 200 miljoner ört och salladskrukor i Norden. Active Growing Technology™ baserar sig på vattenodling som är anpassad till de  förhållanden som råder i hemmet.

En viktig komponent för enkel skötsel är näringsämnena, som har utvecklats för inomhusodling. För att göra det enkelt har vi skapat ett näringsämne som du tillsätter i vattnet var tredje vecka. Näringsämnet ser till att vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får en fortlöpande skörd, månad efter månad. Det räcker med 15 minuters skötsel i månaden för att du ska få en framgångsrik och rolig inomhusodling.

 

Active Growing Technology

Produkt filosofi

Enkelhetens glädje
Enkelhet och bekvämlighet är kärnan i allt vi utvecklar på Tregren. Vi tycker att detta är särskilt viktigt eftersom de flesta av oss saknar både kunskap och erfarenhet för att bli framgångsrika trädgårdsmästare. Alla våra produkter är utvecklade så att de passar såväl nybörjare som experter.

Den hektiska vardagen lämnar inte tid för stora insatser när det gäller att ta hand om dina växter.
Du kan odla s.g.s. alla växter i alla våra produkter utan att spendera mer tid än 15 minuter per månad. Detta möjliggörs av Tregrens Active Growing Technology.

Nordisk Design
Vi ställer design i centrum för allt vi gör. För oss är designen en viktig del av vår produktutveckling och hela vår verksamheten. Vi samarbetar med utvalda designers som delar vår  vision om att skapa sofistikerade användarvämliga konsumentprodukter ett litet ekologiskfotavtryck. Våra samarbetspartners inom produktutvecklingen representeras av de bästa proffs inom sitt område och vi använder oss framväxande talanger inom formgivning.

På naturens villkor
Är den riktlinjen vi följer i allt vi gör både inom formgivningen och produktutvecklingen. Vi gör stora ansträngningar för att minimera energiförbrukningen och klimatpåverkan i alla våra produkter.

Ett bra exempel på detta är den toppmoderna LED-lampor som vi introducerade på marknaden. Vi minimerar koldioxidutsläppen i våra materialval. Vi har introducerat förnybar träfiberbaserade bio-komposit i alla våra nya produkter. Materialet uppfyller de flesta kvalitetskrav och miljökrav. Detta material innehåller upp till 50% träfibrer.

Tregren

Tregen, tidigare IndoorGarden, är ett ledande finskt clean tech företag specialiserat på att utveckla och tillverka olika lösningar för stadsodling. Alla Tregrens produkter baserar sig på Active Growing Technology, en serie odlingsmetoder utvecklade av Tregren.

Vi på Tregren ser att odling av grönsaker kommer att flyttas allt närmare konsumenten.  Tregrens målsättning är att utveckla och tillverka produkter för stadsodling. Vi utvecklar inomhusträdgårdar, vertikal trädgårdar och andra produkter för hemodling till konsumenten.

Tregrens produkter representerar modern nordisk design, där funktionalitet och design är sammansvetsade till ändamålsenliga produkter. Vårt mål är att bli den ledande tillverkaren och föregångaren till urban gardening produkter för både konsumenter och företag.

Idag är vi ett av de ledande företagen i vår bransch i Europa. Vår verksamhet startade i Finland år 2010 då vi också startade verksamheten i de skandinaviska och baltiska länderna. Vi har nyligen expanderat till mer än 15 länder. Målet är att bli den ledande tillverkaren av urban gardening i världen år 2020.

 

Tregren första produkt, Herbie inomhusträdgård, introducerades på Habitare mässan i Helsingfors i september 2010.  Sedan lanseringen har vi sålt över 50.000 Herbien, och över 15.000 Genien. Efterfrågan på Herbie är fortsatt stark och för den kommande försäljningen säsongen kommer vi att lansera nya färger och nya tillbehör till Herbien.