Active Growing Technology™ – enkel inomhusodling

Active Growing Technology™ möjliggör en upp till tre gånger snabbare tillväxt jämfört med traditionella odlingsmetoder. Bäst av allt är att det är enkelt att odla örter, sallader och växter – utan någon tidigare erfarenhet.

Active Growing Technology™ är utvecklad av Tregren och baserar sig på samma metoder som växthusodlarna använder för att producera årligen 200 miljoner ört och salladskrukor i Norden. Active Growing Technology™ baserar sig på vattenodling som är anpassad till de  förhållanden som råder i hemmet.

En viktig komponent för enkel skötsel är näringsämnena, som har utvecklats för inomhusodling. För att göra det enkelt har vi skapat ett näringsämne som du tillsätter i vattnet var tredje vecka. Näringsämnet ser till att vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får en fortlöpande skörd, månad efter månad. Det räcker med 15 minuters skötsel i månaden för att du ska få en framgångsrik och rolig inomhusodling.

 

Active Growing Technology