Tregren

Tregen, tidigare IndoorGarden, är ett ledande finskt clean tech företag specialiserat på att utveckla och tillverka olika lösningar för stadsodling. Alla Tregrens produkter baserar sig på Active Growing Technology, en serie odlingsmetoder utvecklade av Tregren.

Vi på Tregren ser att odling av grönsaker kommer att flyttas allt närmare konsumenten.  Tregrens målsättning är att utveckla och tillverka produkter för stadsodling. Vi utvecklar inomhusträdgårdar, vertikal trädgårdar och andra produkter för hemodling till konsumenten.

Tregrens produkter representerar modern nordisk design, där funktionalitet och design är sammansvetsade till ändamålsenliga produkter. Vårt mål är att bli den ledande tillverkaren och föregångaren till urban gardening produkter för både konsumenter och företag.

Idag är vi ett av de ledande företagen i vår bransch i Europa. Vår verksamhet startade i Finland år 2010 då vi också startade verksamheten i de skandinaviska och baltiska länderna. Vi har nyligen expanderat till mer än 15 länder. Målet är att bli den ledande tillverkaren av urban gardening i världen år 2020.

 

Tregren första produkt, Herbie inomhusträdgård, introducerades på Habitare mässan i Helsingfors i september 2010.  Sedan lanseringen har vi sålt över 50.000 Herbien, och över 15.000 Genien. Efterfrågan på Herbie är fortsatt stark och för den kommande försäljningen säsongen kommer vi att lansera nya färger och nya tillbehör till Herbien.